Gizlilik & KVK Politikası

 

 

 

AYDINLATMA METNİ

(KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ İLE ÇEREZ BİLGİLENDİRME)

 

VERİ SORUMLUSU/SİTE SORUMLUSU

 

Sitemizde verilen tüm servisler; Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. Workinton No:79 İç Kapı No: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı Veri sorumlusu olan Tunçbay Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı firmamıza aittir ve firmamız sorumluluğunda işletilir. 

 

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması firmamız için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizin korunmasına özen göstermekte, kişisel verilerinize yetkisiz/dışarıdan erişim olmaması, bilgilerinizin gizli tutulması ve güvenliği için gerekli tedbirleri almayı ve özeni göstererek bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Firmamızın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, firmamız bu durumu derhal verisi ihlal edilen kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir. 

 


 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 5. maddesinde belirtilen, kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz; Web sitemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, sizlerden gelen şikayetlerin çözülmesi ve işleme alınması, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

Sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

Web sitemiz yurtiçinden sunulmaktadır bu sebeple kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

İletişim formunun bağlı olduğu e-posta adresimizin sunucusu yurt dışından hizmet vermektedir, yurt dışına veri aktarma gibi bir amacımız olmasa dahi sistemin doğası gereğince iletişim formunda yazmış olduğunuz bilgiler/veriler bu mail adresine iletildiğinden Kurul tarafından yurt dışına aktarılmış kabul edilmektedir.

 

Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde yalnızca gerektiğinde mahkemeler, savcılıklar, idari otoriteler ile sair resmi makam ve mercilerle paylaşılabiliyoruz.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Verilerinizin korunması sürecinde SSL sertifikası almak, güncel antivirüs programları kullanmak, yetki matrisi oluşturmak gibi teknik tedbirler de alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler, ad-soyad, firmadaki pozisyon, telefon numarası, e-posta adresi, referans bilgileri yalnızca ilgili kişi başvuru formu ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız halinde TC Kimlik numaranız ve adresiniz, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileridir.

Siteye referans bilgisi girmeniz halinde, verilerini bildirdiğiniz kişiden bu verileri işlememiz için rızasını aldığınızı taahhüt etmektesiniz.

 

Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinden elektronik ortamda çerezler vb teknolojiler vasıtasıyla veya sizden yazılı olarak toplanmaktadır. Web sitemizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’ nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle ve sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 5/3. Maddesi doğrultusunda web sitesine yer sağlayıcısı tarafından, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini (IP Adresleri, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri) 2 yıl muhafaza etmek durumundadır.

 

Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat ve açık rıza uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra geri dönüşümsüz olarak silinmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilecektir.

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

 

Sitemiz,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Linke tıkladığınızda sizlere sitemizden ayrıldığınıza ilişkin bir uyarı verilmektedir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

 

 

ÇEREZ KULLANIMLARI

 

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

 

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

 • Site'nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Site'yi analiz etmek ve Site'nin performansını arttırmak.
 • Site'nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.
 • KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Çerez politikamızda internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler ve sitemizde hangi çerezlerin bulunduğuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?


Firmamızca kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, firmamız, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi https://www. https://www.insuppliers.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurmak suretiyle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

 

Başvurunuzu Tailormade Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Teknik Yapı DeluxiaPalace Sitesi, A Blok, No:5A Daire:231 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak; [email protected] adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

 

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ " ile ulaşabilirsiniz.

 

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

Firmamız, işbu "Politika" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak ve/veya kullanıcılara elektronik posta göndererek değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

İşbu Politika’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

 

Tailormade Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şti. ("Şirket") olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden ("çerezler") faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “https://www.insuppliers.com/” internet sitesinin (“Site;”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklanmaktadır.

 

Şirket olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve KVKK aydınlatma metnini  okuyabilirsiniz.

 

Çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler sadece sizlere sunduğumuz hizmeti geliştirmek için kullanılmaktadır.  Web sitemizi ziyaret etmeniz, işbu politika kapsamında çerez ve web beacon kullanımına onay verdiğiniz anlamına gelmektedir.

 

 

HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

 

Genel Olarak

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site'nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site'de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site'yi analiz etmek ve Site'nin performansını arttırmak. Örneğin, Site'nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site'yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site'nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site'yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması

 

 

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

 

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

ZORUNLU ÇEREZLER

 

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin; sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

 

Çerez Domain Açıklama Süre
__cfduid .insuppliers.com Bu çerez, CloudFare gibi cdn hizmetleri tarafından, paylaşılan bir IP adresinin arkasındaki bireysel kullanıcıyı tanımlamak ve her kullanıcı için güvenlik ayarlarını uygulamak için kullanılır.Bu,  Web uygulamasındaki herhangi bir kullanıcı kimliğine karşılık gelmez ve kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgiyi saklamaz. 29 gün 23 saat 59 dakika
__RequestVerificationToken www.insuppliers.com ASP.NET MVC teknolojileri kullanılarak oluşturulan web uygulamaları tarafından ayarlanan sahteciliğe karşı bir çerezdir. Site içi istek sahteciliği olarak bilinen Web Sitesine içeriğin yetkisiz olarak yayınlanmasını durdurmak için tasarlanmıştır. Sizin hakkınızda hiçbir bilgi içermez ve İnternet tarayıcısını kapatırken imha edilir. oturum

 

İŞLEVSELLİK VE TERCİH ÇEREZLER

 

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.

 

 

 

Çerez Domain Açıklama Süre
_ga .insuppliers.com Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi, oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar.. 1 yıl 11 ay 28 gün 23 saat 59 dakika
_gid .insuppliers.com Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve web sitesinin nasıl ilerlediğine dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak ve anonim olarak ziyaret edilen sayfalar. 23 saat 59 dakika
GPS .youtube.com Bu çerez Youtube tarafından ayarlanmıştır ve kullanıcıları coğrafi konumlarına göre izlemek için kayıt alır. 29 dakika

 

 

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

 

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin; bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

 

Çerez Domain Açıklama Süre
_gat .insuppliers.com Bu çerezler, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlayıp talep oranını düşürmek için Google Universal Analytics tarafından yüklenir.  
YSC .youtube.com Bu çerezler Youtube tarafından ayarlanır ve gömülü videoların görüntülemelerini izlemek için kullanılır. oturum

 

HEDEFLEME VEYA REKLAM ÇEREZLERİ

 

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin; sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

 

 

Çerez Domain Açıklama Süre
IDE .doubleclick.net Google DoubleClick tarafından kullanılır ve kullanıcının web sitesini ziyaret etmeden önce web sitesini ve diğer reklamları nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri depolar. Bu, kullanıcılara kullanıcı profiline göre kendileriyle alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. 1 yıl 23 gün 23 saat 59 dakika
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Bu çerez Youtube tarafından ayarlanmıştır. Bir web sitesine yerleştirilmiş YouTube videolarının bilgilerini izlemek için kullanılır. 5 ay 26 gün 23 saat 59 dakika
test_cookie .doubleclick.net Bu çerez, doubleclick.net tarafından ayarlanmıştır. Bu çerezin amacı, kullanıcıların tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemektir. 14 dakika

 

 

 

 

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?


Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermesini sağlamakla birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

 • Internet Explorer
  1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
  2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.
  3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.
 • Microsoft Edge
  1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
  2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
  3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz
 • Google Chrome
  1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
  2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
  3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
  4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
  5. Çerezler'i tıklayın.
  6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
  7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın
 • Mozilla Firefox
  1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
  2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
  3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
  4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
  5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
  6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
  7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın
 • Safari
  1. Safari > Tercihler'i seçin.
  2. Gizlilik öğesini tıklayın.
  3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
  4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

 

Firmamızca kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, firmamız, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi https://www. https://www.insuppliers.com   internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan  İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurmak suretiyle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ " ile ulaşabilirsiniz.

 

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metni'ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi'nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site'nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.

 

 

 

VERİ SAHİBİ/ İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak veri sorumlusu olan firmamıza başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 1. Başvuru Yöntemi

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

Yazılı Olarak Başvuru Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

BAŞVURU ADRESİ

 

Tailormade Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Teknik Yapı DeluxiaPalace Sitesi, A Blok, No:5A Daire:231 Ataşehir/İstanbul  [email protected]

 

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz İle Talebiniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı :  

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:  
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :  

Cep Telefonu/Tel  No

(Cevabın gönderilmesini istediğiniz iletişim Yolunu belirtiniz)

:  
E-posta Adresi  :  
Veri sorumlusu ile Olan İlişkiniz : Müşteri   İş Ortağı  
Ziyaretçi   Diğer  
Çalışan      
Talebinizi bu bölüme açıklayınız.          
           
           
           
           

 

 

 

 

Whatsapp